درباره ی اسب ها صفحه اول اسبچه کلیپ

اسب ها چگونه می خوابند؟

۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷

اسب-ها-ایستاده-می-خوابند-اسب-اسب-سفید-اسب-چگونه-می-خوابد

این مسئله که اسب ها ایستاده می خوابند تا حدودی یک افسانه است. اسب ها می توانند مقدار زیادی بخوابند در حالی که سرپا ایستاده اند. اما آن ها هنگامی که به خواب REM (خواب عمیق) احتیاج دارند روی زمین دراز می کشند.
در حیقیت اسب ها به مقدار کمی از خواب REM احتیاج دارند بنابراین اسب ها بیشتر مواقع دراز نمی کشند. با این بسیاری از اسب ها دراز می کشند تا احساس راحتی کنند!
دلیل این که اسب ها هنگامی که سرپا ایستاده اند ، می خوابند به خاطر این است که آن ها بتوانند بدون وقت تلف کردن از حمله ی یک شکارچی جان سالم به در ببرند.

چرا-اسب-ایستاده-میخوابد-خوابیدن-اسب-

روشی که اسب ها می توانند در حالت ایستاده بخوابند ، "عضو نگه دارنده" (stay apparatus) نامیده می شود (که به معنی مجموعه ای از رباط ها، تاندون ها و عضلاتی است که مفاصل بزرگ دست یا پای اسب را قفل می کند و این مکانیسمی است که اسب ها می توانند ایستاده بخوابند و یک خواب سبک را داشته باشند. "عضو نگه دارنده" به حیوان اجازه می دهد تا عضلات خود را شُل کند و چُرت بزند بدون اینکه بی افتد.)
اسب ها هم چنین می توانند از "سیستم دوستی برای خوابیدن" (the buddy system for sleeping) استفاده کنند که به این معنی است که یک اسب هنگامی که بقیه اسب ها خواب هستند نگهبانی می دهد.نقش نگهبانی برای اسب ها در گله به صورت چرخشی تکرار می شود.

اسب-سرپا-می-خوابد-آیا-اسب-می-خوابد

منبع: http://www.huffingtonpost.com/quora/why-do-horses-sleep-stand_b_2323212.html